حاشیه فرفورژه

Code: 1505
size: 160 * 20
weight: 8.1
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1502
size: 160 * 20
weight: 9.9
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1500
size: 160 * 20
weight: 9.7
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1504
size: 160 * 20
weight: 8.9
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1506
size: 160 * 20
weight: 8.9
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1503
size: 160 * 20
weight: 10.1
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1501
size: 160 * 20
weight: 10.1
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1505
size: 160 * 20
weight: 8.1
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1507
size: 160 * 23.5
weight: 9.5
قیمت:
Code: 1508
size: 160 * 23.5
weight: 8.9
قیمت:
60,600 تومان
Code: 1509
size: 160 * 23.5
weight: 7.2
قیمت:
60,600 تومان

حاشیه یکی دیگر از محصولات فرفورژه است که معمولاً برای زیبایی و لوکس‌تر کردن درب‌ها و حفاظ‌ها استفاده می‌شود. همانطور که از اسم این محصول پیداست در دو طرف کادری‌ها و به عنوان حاشیه قرار گرفته و باعث تشکیل درب فرفورژه می‌شود. و اگر شما به درب‌های فرفوژه با کمی دقت، نگاه کنید متوجه وجود حاشیه‌ها می‌شوید. همچنین خود حاشیه از تلفیق و تکرار قطعات فرفورژه تشکیل شده است.