دماغه و ستون

Code: 3613
size: 130 * 5 * 5
weight: 7.79
قیمت:
Code: 3616
size: 130 * 5 * 5
weight: 10.2
قیمت:
Code: 3617
size: 10 * 10 * 140
weight: 26
قیمت:
Code: 3660
قیمت:
71,400 تومان
قیمت:
71,400 تومان
Code: 3614
قیمت:
71,400 تومان
Code: 3611
قیمت:
71,400 تومان

دماغه و ستون ها به علت اینکه جزئی اصلی به حساب نمی‌آیند و بودنشان فقط به جلوه زیباتر محصولات فرفورژه کمک می‌کند، در یک دسته بندی قرار می‌گیرند. همچنین می‌توان گفت که هر دو کارایی نزدیک به هم دارند چراکه تاثیر گذاری آن‌ها به یک اندازه است.

دماغه درب

دماغه درب در وسط درب های پارکینگ یا دو لنگه قرار می‌گیرد و جزئی از قاب درب است. در ادامه با برخی از ستون های متالیران آشنا می‌شویم:

دماغه Code: 3635: دارای 3 سایز با ارتفاع‌های مختلف است که بستگی به ابعاد و کارایی درب مورد نظر شما دارد، در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

  1. Code: 3635 با سایز 295 * 13 * 8 سانتی متر و وزن 23.2 کیلو گرم
  2. Code: 3636 با سایز 280 * 13 * 8 سانتی متر و وزن 21.5 کیلو گرم
  3. Code: 3638 با سایز 240 * 13 * 8 سانتی متر و وزن 18.9 کیلو گرم

از قطعات استفاده شده در این دماغه به کد 2353 که برای قسمت پایینی، کد 3251 و 3252 برای قسمت وسط دماغه و بدنه آن و در آخر قطعه 3250 برای قسمت بالایی دماغه، می‌توان اشاره کرد.

دماغه Code: 3614: دارای 3 سایز با ارتفاع‌های مختلف است که بستگی به ابعاد و کارایی درب مورد نظر شما دارد، در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

  1. Code: 3614 با سایز 110 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 8.97 کیلو گرم
  2. Code: 3615 با سایز 280 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 9.74 کیلو گرم
  3. Code: 3616 با سایز 240 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 10.2 کیلو گرم

از قطعات استفاده شده در این ستون به کد 3160 و 3161 که برای دستگیره بالایی سایز بزرگ‌تر این ستون و کد 3162 و 3163 برای دستگیره بالایی سایزهای کوچک‌تر، می‌توان اشاره کرد.

دماغه Code: 3611: دارای 3 سایز با ارتفاع‌های مختلف است که بستگی به ابعاد و کارایی درب مورد نظر شما دارد، در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

  1. Code: 3611 با سایز 110 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 7.16 کیلو گرم
  2. Code: 3612 با سایز 120 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 7.48 کیلو گرم
  3. Code: 3613 با سایز 130 * 5 * 5 سانتی متر و وزن 7.79 کیلو گرم

از قطعات استفاده شده در این ستون به استارت پا منبری گرد با شماره کد 3141 برای دستگیره بالایی آن، کمبرند ستون آن با شماره کد 3139 و پایه انتهای آ با شماره کد 3137 و 3138، می‌توان اشاره کرد.

ستون فرفورژه

نرده ها از دو ردیف افقی در بالا و پایین تشکیل شده‌اند که بعد با قرار گرفتن تیرک ‌ها و جوش دادن دو سر تیرک به این ردیف‌ها، نرده فرفورژه ساخته می‌شود. اما در بعضی از نرده ها اگر دقت کرده باشید ابتدا و انتهای آن ها، برای تکمیل شدن و لوکس شدن نرده ها از ستون فرفورژه استفاده می‌شود.

ستون Code: 3660: در ابعاد 60 * 20 سانتی متر و وزن 3.3 کیلو گرم قرار دارد. و از قطعات استفاده شده در آن به قطعه دستگیره کاجی به شماره کد 3118 و با ابعاد 35.5 * 5.5 و وزن 0.86 می‌توان اشاره کرد.